Naši cevni grejači ugrađuju se u najrazličitije mašine i aparate u industriji i domaćinstvu. Navodimo samo neke glavne: bojleri, mašine za pranje veša, mašine za pranje sudova, friteze, roštilji, električni šporeti, termoakumulacione peći, peći za saune, uljni radijatori, klima uređaji, hladnjaci-isparivači i slično.

Električne grejače izrađujemo u standardnim verzijama 6,5; 7,0; 8,1; 8,5; u bakarnoj i prohrom varijanti. Osim standardnih izrađujemo električne grejače i od cevi prečnika 10,2; 12; 14; 16; itd. Materijal cevi određuje se prema svrsi upotrebe. Kriterijumi za primenu materijala cevi su sledeći: temperatura na cevi grejača odnosno površinsko oterećenje grejača, temperatura zagrevane sredine i radni medijum grejača. Izbor materijala cevi zavisi i od toga da li su to uređaji za primenu u domaćinstvu ili industriji.

Za zagrevanje vazduha upotrebljavaju se grejači od prohrom cevi kojom se postiže bolji odvod toplote, dok su za zagrevanje tečnosti bolji bakarni grejači. Postoje međutim i grejači koji  rade naizmenično u tečnosti i vazduhu. U takvim slučajevima treba uzeti cevi visokog kvaliteta.

Ispitivanja, odnosno 100%-tna mehanička i električna kontrola grejača izvode se po međunarodinim propisima, a posebna ispitivanja mogu se izvoditi i po predhodnom dogovoru.

Za sve grejače dajemo u okviru naših prodajnih uslova garanciju predviđenu zakonom. Zbog neodgovornog rukovanja, neadekvatne primene ili naknadnog prerađivanja grejača van naše radionice garancijske obaveze više ne dolaze u obzir. Kod ugradnje grejača treba uvažavati zaštitne propise određene za ovu vrstu grejača.

Pošto ova grupa grejača obuhvata više hiljada vrsta i tipova grejača vrlo rado ćemo vam izaći u susret stručnim savetima i iskustvima.


OPŠTE KARAKTERISTIKE CEVNIH GREJAČA
- Grejna spirala izrađena od NiCr ili AlCr legure, otporna na visoke temperature

- Izolacioni materijal magnezijum oksid (MgO), sa odličnom toplotnom provodnosti i odličnim elektroizolacionim osobinama.

3a.  Za spajanje grejne spirale sa električnim priključkom koristi se "stubić" izrađen od nerđajućeg čelika koji ujedno i služi za regulisanje ne grejanog dela grejača.

3b. Keramička steatitna perla koja služi kao izolacija između zaštitne cevi i "stubića" grejača.

3c. Protiv prodora vlage u grejač, isti je zaštićen slojem specijalne zaptivne mase.

4 .  Zaštitna cev grejača izrađena je od različitog materijala, zavisno od namene i sredine u kojoj grejač radi.TABELA MAKSIMALNIH SPECIFIČNIH POVRŠINSKIH OPTEREĆENJA ZA RAZLIČITE SREDINE


SPECIFIČNO POVRŠINSKO

OPTEREĆENJE U ZAVISNOSTI OD DUŽINE I JAČINE GREJAČA–DIJAGRAMI 

Specifično površinsko opterećenje p = f (Lg) izabrano prema svrsi primene određuje temperaturu na plaštu (cevi) grejača, a samim tim i radni vek grejača.
p = P/Lg.Dπ[  W/cm² ]
gde je:
p = specifično površinsko opterećenje
P = snaga grejača [W]
Lg = grejna dužina grejača [Cm]
Dπ = obim cevi     kod  6,5 = 2,04 Cm
                             kod  8,1 = 2,54 Cm
Npr. Vodu (u mirujućem stanju) treba zagrejati na 100⁰C, grejačem od nerđajućeg čelika 6,5mm i grejnom dužinom 100 Cm.
Kolika je jačina potrebna ?
 -Tabela maksimalnih specifičnih opterećenja prikazuje dozvoljeno specifično površinsko opterećenje za cev ud nerđajućeg čelika u mirujućoj vodi 10 W/Cm².
 -Na dijagramu br. 2 očitavamo da je maksimalna dozvoljena jačina 2100 W.TEMPERATURA NA PLAŠTU CEVNOG GREJAČATemperatura na plaštu cevnog grejača zavisi od specifičnog površinskog opterećenja i sredine zagrevanja.
Npr.: Cevni grejač opterećen sa 4W/cm² koji radi u mirujućem vazduhu ima temperaturu na površini ~ 600⁰C.
Temperatura na plaštu cevnog grejača u mirujućem vazduhu zavisi i od temperature okoline.
Npr.: Cevni grejač koji radi na temperaturi okoline 400⁰C i ima specifično opterećenje 5W/cm² ima temperaturu na površini plašta  ~ 800⁰C.Krive na dijagramima, dobijene praktičnim ispitivanjima, prikazuju odnos izvedju površinskog opterećenja i temperature cevnih grejača tokom rada. Dijagrami sluze samo kao uputstva koja mogu odstupati s obzirom na primenu i način ugradjivanja grejača.Temperatura površine mora se odrediti tako da temperaturna postojanost materjala nije prevaziđena. Krive na dijagramu 6, 7 i 8 pokazuju temperature na površini grejača u različitim uslovima.Dijagram 10 prikazuje vreme dostizanja maksimalne temperature na plaštu grejača u zavisnosti od površinskog opterećenja grejača, kao i vreme hlađenja istog na sobnoj temperaturi.