Grejači za galvanizaciju su namenjeni za zagrevanje medijuma koji se koriste u elektro-hemijskim procesima galvanizacije.Naime, na nižim temperaturama rastvor, odnosno elektrolit, u koji se potapaju elementi koje treba zaštititi, ima slabiju reakciju, pa ga treba zagrevati.

Ovi se grejači,zavisno od medijuma u kojima rade, proizvode sa zaštitom od inox-a, keramike ili teflona.

Izrađuju se u raznim dimenzijama i oblicima po zahtevu kupca.