Otpornike izrađujemo po zahtevu kupca. Nosač je od porcelana ili kordijerita, a otpornička žica od CuNi ili CuNiMn legura.